Η καταγραφή των διαζύγιο του Πληθυσμού Σύστημα Πληροφοριών — Υπουργείο ΕξωτερικώνΟι αποφάσεις διαζυγίου που εκδίδονται στο χώρο της ΕΕ μετά από μία Μάρτιο του αναγνωρίζονται ως τέτοιοι στη Φινλανδία, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΕ.

Η κοινοποίηση του πιστοποιητικού μπορεί να σταλεί στο Τοπικό Μητρώο Γραφείων ή που λαμβάνονται για την αποστολή της Φινλανδίας.

Εάν είναι απαραίτητο, το έγγραφο πρέπει να μεταφραστεί στα φινλανδικά, τα σουηδικά ή τα αγγλικά

Διαζύγια που χορηγήθηκε πριν από την μία το Μάρτιο του και διαζύγια που έχουν χορηγηθεί εκτός της ΕΕ πρέπει να επιβεβαιώνονται από το εφετείο του Ελσίνκι