η κληρονομική διαδοχήκληρονομική διαδοχή Κληρονομιάς από το νόμο τίτλο από την κάθοδο

Δείτε την κάθοδο

Οι μαύροι δικαίου λεξικό κληρονομική διαδοχή, το πέρασμα του τίτλου, σύμφωνα με τους νόμους της καθόδου. δικαίου λεξικό Γραμμή της κληρονομικής διαδοχής Διάδοχος κληρονομικό τίτλο, τοποθεσία, γραφείο, ή, στην περίπτωση της κληρονομικής είναι αδιαίρετη, πηγαίνει σε ένα άτομο τη φορά. Υπάρχουν επίσης και άλλα είδη της τάξης των διαδοχή από κληρονομική διαδοχή (όπως γραμμή της μη-κληρονομική