Η ρωσία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου επίδραση στη Λειτουργεί η Αναζήτηση καταλόγουΣε ποιο βαθμό η Ρωσία εφαρμόσει τις αποφάσεις του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, και σε ποιο βαθμό έχει αντισταθεί στην εφαρμογή του

Ερευνητές και μελετητές του δικαίου και πολιτικών επιστημών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Ρωσία θα επωφεληθεί από αυτή την σε βάθος διερεύνηση του φόντου για το θέμα αυτό