Η ρωσία: Μεταφορά φορολογική δήλωση αλλαγές για το αναφοράς στοΤο υπολογισμός του φόρου μεταφοράς λογική θα πρέπει να εξετάσει η έκπτωση φόρου ποσού για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, όπου αυτό είναι δυνατό

Αυτό είναι ένα ΓΡΉΓΟΡΟ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙ το άρθρο που δημιουργούνται απευθείας από μέσα στον οργανισμό υποστήριξης της

Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως-είναι σε απόκριση ανερχόμενο ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεση, τα υλικά που ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Δείτε