ΚτηματολόγιοΤο ψηφιακό κτηματική υπηρεσία να Υπογράψει την υποθήκη σας πράξη γιορτάζει την πρώτη επέτειο από την πρώτη ψηφιακή υποθήκη την υπογραφή της

Δεδομένων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και το είδος των εφαρμογών που κτηματολόγιο ολοκληρώθηκε τον φεβρουάριο του

Αργότερα αυτό το μήνα, θα δημοσιεύσει στοιχεία για τον αριθμό των αιτήσεων για παροχή πληροφοριών (αιτήσεις) θα αυξήσει για τις εφαρμογές από το τοπ πέντε εκατό πελάτες