Πληρεξούσιο για το αυτοκίνητο πωλήσεις — Χρήσιμες πληροφορίες για όλαΣε αυτή την περίπτωση, η συμβολαιογραφική μορφή δεν απαιτείται από οποιοδήποτε νόμο και όχι οι συμβολαιογραφικές πράξεις του πληρεξουσίου απαιτείται. Να η απάντηση είναι διαφορετικά, δεδομένου αναφορά στο νόμο. Σύμφωνα με το εν λόγω πληρεξούσιο, πολλοί άνθρωποι που πωλούνται τα αυτοκίνητα, τα βάζουμε στο μητρώο, να αφαιρεθεί από το μητρώο, κ. λπ. Είναι αρκετά απλή γραπτή μορφή, οι συμβολαιογραφικές πράξεις του πληρεξουσίου ΔΕΝ είναι ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ. Φυσικά, μπορείτε να κανονίσετε χωρίς την παρουσία του πατέρα. Το πληρεξούσιο είναι η γραπτή άδεια που εκδίδεται από το ένα άτομο στο άλλο πρόσωπο για την εκπροσώπηση ενώπιον τρίτων. Γραπτή εξουσιοδότηση να συνάψει συναλλαγή από έναν εκπρόσωπο μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στο κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Το πληρεξούσιο για την εκτέλεση συναλλαγών που απαιτούν συμβολαιογραφική μορφή πρέπει να συμβολαιογραφική, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτό το αυτοκίνητο, να παρακολουθεί την τεχνική κατάσταση, εκπρόσωπος της τροχαίας, να υπογράψει για μένα και να εκτελέσετε άλλες ενέργειες που σχετίζονται με αυτή τη σειρά, με το δικαίωμα να αντικαταστήσει και τις πωλήσεις της άδειας εξαρτημάτων και συνελεύσεις, αμάξωμα, αντικατάσταση πινακίδων, αλλαγή χρώματος, αλλαγές σε έγγραφα κυκλοφορίας, την αντικατάστασή τους, με την απόκτηση ενός διαβατηρίου και πιστοποιητικό εγγραφής των οχημάτων, καθώς και αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων και σε περίπτωση απώλειάς τους, περνώντας τον τεχνικό έλεγχο και ρόλο ελέγχου, να πάρει το εισιτηρίων, την εκτέλεση των απαραίτητων επισκευών, με το δικαίωμα να πωλούν στην τιμή και όρους που κατά την κρίση τους, να πάρει τα χρήματα που οφείλεται σε μένα, ρύθμιση και η αστυνομία της κυκλοφορίας, πηγαίνουν στο εξωτερικό, ασφάλιση για όλους τους τύπους των κινδύνων, με το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην πολιτική της υποχρεωτικής ασφάλισης του αυτοκινήτου και να λαμβάνουν ασφαλιστική αποζημίωση, να πάρει ένα αυτοκίνητο από τον ποινικό χώρο στάθμευσης, εκπροσώπηση σε όλα τα δικαιοδοτικά όργανα σε περίπτωση ατυχήματος με όλα τα δικαιώματα και οι οποίες παρέχονται από το νόμο για τον ενάγοντα, με το σωστό αρχείο αξιώσεις, πλήρη ή μερική απόρριψη ισχυρισμών, παραδέξου μια αξίωση, να αλλάξετε το θέμα ή αιτία της αγωγής, να συνάψουν συμφωνία διακανονισμού, έφεση απόφαση του δικαστηρίου, να αποκτήσει εκτελεστό τίτλο και να το παρουσιάσει για τη συλλογή, την εκτέλεση των εκτελεστικών δράσεων, τη λήψη και πληρώνουν υλικό αποζημίωση για τη ζημία, τα περιουσιακά στοιχεία ή χρήματα που τους έχουν δοθεί, κατάθεση ακυρωτικού δικαστηρίου των προσφυγών, ελκυστική μια δικαστική απόφαση, να πάρει μια δικαστική απόφαση, και ισχύουν για ένα μέλος της Κυβέρνησης, τη διοικητική και άλλων οργανισμών και ιδρυμάτων για το θέμα της παραλαβής και την υποβολή των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγράφων από όλους τους φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, με κατάθεση σχετικών δηλώσεων εκ μέρους μου. Όχι, ο πατέρας του δεν είναι απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει ένας γιατρός στο συμβολαιογράφο, δεν έχω να πω, είμαι από την Ουκρανία, θα έχουν διαφορετικές τιμές, αλλά και τους συμβολαιογράφους του συμβολαιογράφου είναι το ίδιο.

Υπάρχουν απλές ελέγχους για τη διαχείριση του. Και δεν είναι πλήρης, το οποίο είναι στο συμβολαιογράφο.

Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα

Γράψε μου και θα απαντήσω λεπτομερώς