Ρωσία: Επιλέγοντας το δικαίωμα προστασίαςΤο φόρεμα το εμπόριο στη Ρωσία μπορεί να προστατεύεται ως εμπορικό σήμα ή ένα βιομηχανικό σχέδιο, και σε πολλές περιπτώσεις, όπως και τα δύο. Το ερώτημα σχετικά με το ποια μορφή προστασίας είναι προτιμότερο θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά Αστικού Κώδικα, ούτε άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις ή επίσημες κατευθυντήριες γραμμές που περιέχουν ένα συγκεκριμένο ορισμό για το φόρεμα το εμπόριο. Στο πράξη, ο όρος χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ένα από τα προϊόντα και την οπτική εμφάνιση, τη συσκευασία και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προώθηση ενός προϊόντος, όπου αυτοί είναι ικανοί να δηλώνει την προέλευσή του. ΠΕ η πρακτική δείχνει ότι το φόρεμα το εμπόριο πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως, ως νομικός όρος για να συμπεριλάβετε την ετικέτα του προϊόντος, το σχεδιασμό του προϊόντος και της συσκευασίας του και το εσωτερικό και εξωτερικό σχεδιασμό των σημείων πώλησης. Το φόρεμα το εμπόριο μπορεί να ειπωθεί για να λειτουργήσει ως ένα μέσο για την εξατομίκευση και θα πρέπει, συνεπώς, να απολαμβάνουν προστασίας σύμφωνα με την πολιτική νομοθεσία. Στη Ρωσία, τα προϊόντα οπτική εμφάνιση ή τη συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών, μπορεί να προστατεύεται ως εμπορικό σήμα ή ως βιομηχανικό σχέδιο. Και οι δύο μορφές προστασίας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες και πόσο καλά τις λειτουργίες προστασίας εξαρτάται από το αν η δεξιά μορφή που έχει επιλεγεί. Άρθρο του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι, ένα βιομηχανικό σχέδιο καθορίζει την εξωτερική εμφάνιση ενός βιομηχανικού ή το άρθρο βιοτεχνίας. Άρθρο ορίζει ένα εμπορικό σήμα, όπως μια πινακίδα που χρησιμοποιείται στο εμπόριο για να διακρίνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων. Ενώ και οι δύο μπορούν να εκπληρώσουν αντίστοιχα καθήκοντα, δεν είναι όλες οι ονομασίες μπορούν να απολαύσουν και οι δύο μορφές προστασίας. Τα πιο κοινά παραδείγματα για ονομασίες που μπορούν να επωφεληθούν από την προστασία του εμπορικού σήματος, αλλά όχι την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα είναι λέξη και συσκευή ονομασίες, οι οποίες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα. Ομοίως, δεν είναι όλοι ονομασίες που πληρούν τις απαιτήσεις του βιομηχανικού σχεδιασμού μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία του εμπορικού σήματος. Για παράδειγμα, ο αστικός Κώδικας απαγορεύει ρητά την καταχώριση των εμπορικών σημάτων που είναι ρεαλιστικές αναπαραστάσεις των προϊόντων — τέτοιες ονομασίες μπορούν να προστατευθούν και ως βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα. Σύμφωνα με τη ρωσική πρακτική, τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του εμπορίου φόρεμα αντικείμενα που μπορούν να απολαύσουν την προστασία, όπως τα εμπορικά σήματα περιλαμβάνουν το φόρεμα το εμπόριο ετικετών του προϊόντος, το φόρεμα το εμπόριο προϊόντων σχήματα και το φόρεμα το εμπόριο προϊόντων εμπορευματοκιβώτια — όλα τα παραδοσιακά μέσα της εξατομίκευσης. Ωστόσο, πρόσφατη πρακτική δείχνει μια τάση σε κατόχους δικαιωμάτων εγγραφή μη-παραδοσιακά εμπορικά σήματα, προκειμένου να προστατεύσει το εμπόριο φόρεμα, με ορισμένες αξιοσημείωτες επιτυχίες. Ρωσιών μεγαλύτερη τράπεζα, που λαμβάνεται από την προστασία για το φόρεμα το εμπόριο με την εγγραφή μια απόχρωση του πράσινου (ρωσική Εγγραφή) που καλύπτει τραπεζικές υπηρεσίες στην Κλάση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι Όλοι Άγιοι, η οποία κατάφερε να προστατεύει το εσωτερικό σχέδιο τα καταστήματα με την εγγραφή αναπαράσταση του ραπτομηχανή χορδές τοποθετηθεί στη βιτρίνα του καταστήματος (ρωσική Εγγραφή) που καλύπτει τις λιανικές υπηρεσίες. Η πρώτη περίπτωση είναι μοναδική, καθώς σύμφωνα με τους ρωσους πρακτική, ενιαίο χρώμα σήματα δεν θεωρούνται εγγενώς διακριτικό ο μόνος τρόπος για να καταχωρηθούν είναι να αποδείξει ότι το σήμα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες ιδιαιτερότητα μέσα από ευρεία και εκτεταμένη χρήση στη ρωσική αγορά πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες επίσημες πηγές, η δεύτερη περίπτωση δεν επίσημες ενστάσεις κατά τη διάρκεια της εξέτασης και με επιτυχία προχώρησε στην εγγραφή. Αυτό υποδηλώνει ότι τέτοιες ονομασίες μπορούν, καταρχήν, να απολαύσετε την προστασία βάσει της ρωσικής νομοθεσίας. Μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση κατά την οποία η εξωτερική εμφάνιση του ένα μέρος της ένα άρθρο με επιτυχία προστατεύεται ως μη-παραδοσιακό εμπορικό σήμα περιλαμβάνει την καταγραφή της θέσης σήμα κατατεθέν Διεθνούς Καταχώρισης στο όνομα του για γυναικεία υποδήματα σε Κλάση. Το σήμα — το οποίο είναι με βάση το κόκκινο χρώμα της σόλας του παπουτσιού — προσωρινά να αρνηθεί την προστασία που οφείλεται σε έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα. Ωστόσο, ο αιτών κατάφερε να πείσει τις ρωσικές αρχές ότι δεν επιδιώκει να μονοπωλήσει το κόκκινο χρώμα σε σχέση με υποδήματα σε γενικές γραμμές — μάλλον, η πρόθεσή του ήταν να προστατεύσει το μοναδικό σχέδιο του τα παπούτσια της γλώσσας, η οποία είχε γίνει αρκετά γνωστή και ήταν άμεσα αναγνωρίσιμα από τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Το πιο χαρακτηριστικό το φόρεμα το εμπόριο αντικείμενα που είναι επιλέξιμες για το εμπορικό σήμα και το βιομηχανικό σχέδιο προστασίας ταυτόχρονα είναι σχήματα των προϊόντων και τα δοχεία τους. Είναι κοινή απαίτηση τόσο για τα δικαιώματα που το σχήμα του είναι μη λειτουργική. Μέσα από το εμπορικό σήμα του συστήματος, μόνο δύο κατηγορίες οντότητα δικαιούνται να κατέχουν τα εμπορικά σήματα: νομικά πρόσωπα ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό είναι σε αντίθεση με το βιομηχανικό σχεδιασμό του συστήματος, σύμφωνα με την οποία το εύρος των πιθανών υποψηφίων περιλαμβάνει συγγραφείς, οι εργοδότες και οι εκδοχείς των συγγραφέας ή ο εργοδότης. Το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προβλέπει έναν απεριόριστο αριθμό των ονομασιών σε μια εφαρμογή σε αντίθεση, το σήμα κατατεθέν σύστημα αναφέρει ότι μόνο ένας ορισμός μπορεί να είναι το αντικείμενο της αίτησης. Καινοτομίας για εμπορικά σήματα είναι εγκατεστημένος συγκρίνοντας τους σε τρίτους πριν από σήματα κατατεθέντα ή εφαρμόζονται για τη Ρωσία, καθώς και πριν από γειτονικά αντικείμενα που απολαμβάνουν την προστασία της Ρωσίας (π. χ, οι εμπορικές ονομασίες, τα σχέδια ή εμπορικές ονομασίες). Η απαίτηση αυτή είναι σύμφωνη με την τοπική καινοτομία κριτήριο. Όσον αφορά τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός καινοτομίας, των διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και εμπορικών Σημάτων διεξάγει μια αναζήτηση με τις διαθέσιμες πληροφορίες πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας — σύμφωνα με την παγκόσμια καινοτομία κριτήριο. Το πεδίο εφαρμογής της προστασίας για τα εμπορικά σήματα που ορίζεται από το Άρθρο του Αστικού Κώδικα, που ορίζει ότι η προστασία του εμπορικού σήματος επεκτείνεται όχι μόνο να το υπογράψει και ο κατάλογος των προϊόντων που προσδιορίζονται στην καταχώριση του εμπορικού σήματος πιστοποιητικό, αλλά και σε παρόμοιες τα σημάδια και τα εμπορεύματα. Το πιο προβληματικό ζήτημα είναι η καθιέρωση, στο βαθμό που σηματοδοτεί και αγαθών είναι παρόμοια. Αν και το ρωσικό εμπορικό σήμα νομοθεσία προβλέπει ορισμένα κριτήρια ομοιότητας, όλα αυτά δείχνουν μια υποκειμενική προσέγγιση προς την ομοιότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αντιφατικές αποφάσεις, ειδικά δεδομένου ότι δεν υπάρχει κοινή νομοθεσία στη Ρωσία. Το ρωσικό εμπορικό σήμα του συστήματος θεσπίζει ένα ειδικό καθεστώς για τα γνωστά σημάδια. Ειδικότερα, η προστασία που παρέχεται σε τέτοια σημάδια εκτείνεται σε ανόμοια αγαθών, με την προϋπόθεση ότι η χρήση από τρίτους των πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος είναι ικανή να παραπλάνηση των καταναλωτών. Το πεδίο εφαρμογής της προστασίας των βιοκηχανικών σχεδίων ορίζεται από ένα συνδυασμό των βασικών χαρακτηριστικών. Ένα σχέδιο θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, αν η εικάζεται ότι παραβιάζει το άρθρο αναπαράγει όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών για να δημιουργήσετε την ίδια συνολική εντύπωση για μια ενημέρωση των καταναλωτών, όπως αυτή που δημιουργήθηκε από το αρχικό σχέδιο. Βάσει της ρωσικής νομοθεσίας, σήμα κατατεθέν γίνεται ευάλωτη στιγμή της ακύρωσης για τη μη χρήση, τρία χρόνια μετά την εγγραφή. Το σήμα θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον κάτοχο των δικαιωμάτων την ίδια, τον δικαιοδόχο ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα υπό τους κατόχους των δικαιωμάτων ελέγχου. Έτσι, η χρήση ενός εμπορικού σήματος είναι υποχρεωτική και η μη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη λήξη. Η νομική προστασία που παρέχεται από ένα βιομηχανικό καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν μπορεί να διακοπεί πρόωρα, λόγω μη χρήσης. Ωστόσο, εάν ένα βιομηχανικό σχέδιο δεν χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται ανεπαρκώς από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ιδιοκτήτη για τέσσερα έτη από την ημερομηνία χορήγησης, το κάθε κόμμα, το οποίο έχει απαγορευθεί η άδεια για το σχεδιασμό μπορεί να ταιριάζει με το αρχείο που αναζητούν μια υποχρεωτική απλό (μη αποκλειστικό) άδεια. Σύμφωνα με την ρωσική αστική νομοθεσία, καταχώρισης εμπορικού σήματος παραμένει σε ισχύ για δέκα έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης προστασία μπορεί να ανανεωθεί για έναν απεριόριστο αριθμό των -ετών υπόκεινται στην καταβολή των τελών ανανέωσης. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, ισχύουν για πέντε έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και δύναται να ανανεωθεί τέσσερις φορές (δηλαδή, έως και είκοσι πέντε χρόνια συνολικά). Ο κάτοχος βιομηχανικό σχέδιο πρέπει επίσης να καταβάλλουν τα επιδόματα για να διατηρήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, το ρωσικό δίκαιο καθορίζει όχι πριν από τη χρήση δικαιωμάτων. Δικαιώματα εμπορικού σήματος συνήθως προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εγγραφής, αν και γνωστά σήματα μπορούν να απολαύσουν την προστασία, χωρίς πρώτα να έχει καταχωρηθεί. Σε αντίθεση, το βιομηχανικό σχεδιασμό, το σύστημα επιτρέπει σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί μια συγκεκριμένη λύση με καλή πίστη στη Ρωσία πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας της τρίτης εφαρμογή για να καταχωρήσετε ένα πανομοιότυπο βιομηχανικό σχέδιο να προχωρήσει, χωρίς χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω χρήση είναι εκτεταμένη. Πλήρης ή μερική εκχώρηση δικαιωμάτων είναι δυνατή στην περίπτωση των εμπορικών σημάτων. Η κύρια απαίτηση είναι ότι η εργασία δεν οδηγεί σε σύγχυση στο μυαλό του κοινού. Για παράδειγμα, μια μερική αποστολή δεν επιτρέπεται αν τα υπόλοιπα προϊόντα είναι παρόμοια με εκείνα που καλύπτονται από τους εντολοδόχους του σήματος. Συγγραφείς δικαιώματα προσωπική, μη-ιδιοκτησίας, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με ένα άτομο και δεν μπορεί να εκχωρηθεί. Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με τα δικαιώματα σε ένα βιομηχανικό σχέδιο — το οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο ή οντότητα — συγγραφείς δικαιώματα παραμένουν αμετάβλητοι όσο το βιομηχανικό σχέδιο εξακολουθεί να ισχύει. Το φόρεμα το εμπόριο μπορούν να επωφεληθούν από διαφορετικές μορφές προστασίας, το καθένα με τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το ερώτημα, το οποίο κατά προτίμηση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης.

χ, μια εταιρία ή ένα προϊόν μορφής) μπορούν να απολαύσουν την προστασία τόσο ως εμπορικό σήμα και το βιομηχανικό σχέδιο ταυτόχρονα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια σύγκρουση από το εμπορικό σήμα και το σχέδιο δικαιώματα πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Τέτοιες συγκρούσεις μπορούν να αποφευχθούν, εάν η κατάλληλη και επαρκής μορφή προστασίας από το αντικείμενο που θα επιλεγεί, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης. αποφοίτησε από το ρωσικό Κρατικό Ινστιτούτο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και εντάχθηκε Εταίρους το. Ο κ. ειδικεύεται στην απόκτηση νομικής προστασίας των εμπορικών σημάτων και ονομασιών προέλευσης των εμπορευμάτων, και ιδίως στη Ρωσία, την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων κρατών και τις χώρες της Βαλτικής. Επίσης, συμβουλεύει τους πελάτες για θέματα που αφορούν την προστασία των ονομασιών καταχωρηθεί ως εμπορικά σήματα. Ο κ. είναι τακτικός ομιλητής σε σεμινάρια και συνέδρια στη Ρωσία και στο εξωτερικό, και έχει γράψει για την εξωτερική περιοδικά. Ο αλέξανδρος αποφοίτησε από τη νομική σχολή της ρωσικής Κρατικής Ακαδημίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το εντάχθηκε Εταίρους και το προήχθη σε συνεργάτη

Είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων τμήμα σχεδιασμού και ειδικεύεται στο σχεδιασμό δίωξη σε ένα ευρύ φάσμα των βιομηχανιών και δικαιοδοσίες. Ο κ. έχει μεγάλη εμπειρία και συμβουλεύει τους πελάτες για θέματα που αφορούν την διαδικασία ενώπιον των ρώσων διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και εμπορικών Σημάτων και ξένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και την εκτέλεση του σχεδίου τους ιδιοκτήτες δικαιωμάτων