Σε απευθείας σύνδεση υπολογιστής: Διαμέρισμα πώληση φόρου στη ΡωσίαΟ παρακάτω υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσει το ακριβές ποσό του φόρου εισοδήματος από την πώληση του διαμερίσματός σας: Το ποσό των φόρων μπορεί να μειωθεί σε, αν ο πωλητής ανήκει στην ιδιοκτησία περισσότερα από πέντε χρόνια (τρία χρόνια σε ειδικές περιπτώσεις).

Ή ως εναλλακτική λύση φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να μειώσει το ποσό του φορολογητέου εισοδήματος με το ποσό που έχει περάσει για την τοποθεσία απόκτηση.

Ο φορολογικός συντελεστής είναι δεκατρείς για την φορολογική σας κατοικία και τριάντα για μη κατοίκους

Θα γίνει φορολογικός κάτοικος μετά από ημέρες που ζουν στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του έτους