Το Ευρυτανίας Διαμέρισμα Ιδιοκτησίας Νόμου — Κυριότητα — ΑσφάλισηΈλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της Ευρυτανίας στις σεπτεμβρίου του και δημοσιεύτηκε στην το Ευρυτανίας Εφημερίδα της κυβερνήσεως, Νομοθετική κοινωνίας μας, είναι η έλλειψη κατάλληλης ποιότητας ζωής και το περιβάλλον διαβίωσης στους οικισμούς

Σε περίπτωση πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει της Ευρυτανίας Ανάπτυξη και ρύθμιση των Αστικών Περιοχών Πράξη, (οκτώ), ο ιδιοκτήτης της περιουσίας αυτής κτιρίου πρέπει δεόντως να εκτελέσει και να πάρτε το Ευρυτανίας Ανάπτυξη και ρύθμιση των Αστικών Περιοχών Πράξη, ή κατοχής του πιστοποιητικού σύμφωνα με τους κανόνες που πλαισιώνεται κάτω από το Πουντζάμπ Προγραμματισμένη Δρόμους και Περιοχές που Ελέγχονται από τον Περιορισμό της Άναρχης Ανάπτυξης Πράξη, (του), όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα, σε περίπτωση ακινήτου κτίριο που εμπίπτουν στην περιοχή που αναπτύχθηκε από Αρχή Αστική Ανάπτυξη, ο ιδιοκτήτης της περιουσίας αυτής κτιρίου πρέπει να έχει ήδη λάβει μέρος την ολοκλήρωση πιστοποιητικό ή κατοχής του πιστοποιητικού σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς που πλαισιώνεται υπό την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο Πολεοδομικοί Κανονισμοί των Σχεδίων Ανάπτυξης των διαφόρων πόλεων που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Τμήμα πέντε κλειστούς χώρους που βρίσκεται σε έναν ή περισσότερους ορόφους ή οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα αυτών χρησιμοποιούνται για κατοικία, γραφείο ή για την άσκηση κάθε επαγγέλματος, την ιδιοκτήτης του εν λόγω ακινήτου για χρήση από τον ιδιοκτήτη των εν λόγω διαμέρισμα για το χώρο στάθμευσης κάθε οχήματος ή για την κατοικία κάθε προσώπου που τα θεμέλια, κολώνες, δοκούς, δοκούς, υποστηρίζει, κύρια τοίχους, στέγες, αίθουσες, διάδρομοι, λόμπι, σκάλα, σκάλα τρόπους, τις οδούς διαφυγής και οι ανελκυστήρες, δεξαμενές, αντλίες, κινητήρες, ανεμιστήρες, συμπιεστές, αγωγοί και γενικά όλων των συσκευών και εγκαταστάσεων που υπάρχουν για κοινή χρήση, και συντήρηση της περιοχής παραμένει με την εν λόγω Αρχή, Διευθυντής, Αστική Ανάπτυξη Τμήμα, Ευρυτανίας, σε σχέση με τα άλλα περιοχή των ορίων του δήμου και περιλαμβάνει ένα πρόσωπο για το χρόνο που διορίζονται από τη Κυβέρνηση, από την κοινοποίηση, να ασκεί και εκτελεί όλα